Pro deo advocaten

Advocatenkantoor-Socius-advocaten - Pro deo

Voor heel wat mensen is het betalen van de advocaatkosten een zware dobber. Daarom voorziet de Belgische wetgeving de mogelijkheid tot het krijgen van bijstand van een pro deo advocaat.

Wat is pro deo

Dit is bijstand die wordt verleend aan een natuurlijke persoon in de vorm van een omstandig juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging, al dan niet in het kader van een procedure.
Dit geldt voor rechtzoekenden waarvan het inkomen zich bevindt onder bepaalde grenzen.

Inkomstengrenzen (cijfers geldig vanaf 1 september 2018)

Mensen die voldoen aan onderstaande voorwaarden om een pro deo-advocaat te bekomen, worden al naargelang de beslissing van het pro deo-bureau kosteloos of gedeeltelijk kosteloos geholpen. Als erkend advocatenkantoor vindt Advocatenkantoor Socius-Advocaten het belangrijk dat de pro deo-zaken op eenzelfde grondige en efficiënte manier worden behandeld als alle andere dossiers.

Alleenstaand

Volledige kosteloosheid: Max. € 1.298,00 netto/maand
Gedeeltelijke kosteloosheid: Tussen € 1.298,00 en € 1.583,00 netto/maand


Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste

Volledige kosteloosheid*
Max. € 1.298,00 netto/maand (= gezinsinkomen)

 • 1 persoon = € 1.486,22
 • 2 personen = € 1.674,44
 • 3 personen = € 1.1.862,66
 • + € 188,22 per persoon ten laste

Gedeeltelijke kosteloosheid*
Tussen € 1.298,00 en € 1.583,00 netto/maand (=gezinsinkomen)

 • 1 persoon = € 1.771,22
 • 2 personen = € 1.959,44
 • 3 personen = € 2.147,66
 • + € 188,22 per persoon ten laste

* Gedeeltelijke kosteloosheid betekent dat de cliënt eenmalig een door het pro deo-bureau bepaald bedrag betaalt
* Voor de inkomensvoorwaarden worden alle inkomsten van alle samenwonende personen samengeteld.

Wanneer wordt u aanzien als onvermogend

 • Degene die bedragen geniet uitgekeerd als leefloon of als maatschappelijke bijstand, op voorlegging van de geldige beslissing van het betrokken openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
 • Degene die bedragen geniet uitgekeerd als gewaarborgd inkomen voor bejaarden, op voorlegging van het jaarlijks attest van de Rijksdienst voor Pensioenen;
 • Degene die een vervangingsinkomen voor gehandicapten geniet, op voorlegging van de beslissing van de minister tot wiens bevoegdheid de sociale zekerheid behoort of van de door hem afgevaardigde ambtenaar;
 • Hij die een kind ten laste heeft dat gewaarborgde kinderbijslag geniet, op voorlegging van het attest van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers;
 • De huurder van een sociale woning die huur betaalt die overeenkomt met de helft van de basishuur;
 • De minderjarige op voorlegging van zijn identiteitskaart of van enig ander document waaruit zijn staat blijkt.

Bij wie is er een vermoeden van onvermogendheid

 • De vreemdeling, voor wat betreft de indiening van het verzoek tot machtiging van verblijf, of van een administratief of rechterlijk beroep tegen een beslissing die genomen werd met toepassing van de wetten betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, op voorlegging van bewijsstukken;
 • De asielaanvrager of de persoon die verklaart of vraagt om als vluchteling te worden erkend of die een aanvraag indient van het statuut van ontheemde, op voorlegging van bewijsstukken;
 • De persoon tijdens de procedure van collectieve schuldenregeling, op voorlegging van de beschikking van toelaatbaarheid, ongeacht de aard van de procedure;
 • De persoon geconfronteerd met overmatige schulden met het oog op de inleiding van een procedure van collectieve schuldenregeling en mits een schriftelijk ondertekende verklaring van de overmatige schulden;
 • De gedetineerde;
 • De beklaagde bedoeld in de artikelen 216quinquies tot 216septies van het Wetboek van strafvordering;
 • De geesteszieke die het voorwerp heeft uitgemaakt van een maatregel voorzien in de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.

Hulp nodig aangaande de uitleg over een pro deo advocaat te Genk? Vul dan meteen de contactpagina in.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken