Wat kost de behandeling van Uw zaak?

Socius Advocaten - Genk - ErelonenBehalve wanneer uw zaak pro deo behandeld wordt, bestaat de rekening van het kantoor uit twee gedeelten: enerzijds het ereloon en anderzijds de kosten.

De rekening van een advocaat wordt de ‘staat van kosten en erelonen’ genoemd. Deze wordt binnen het kantoor bepaald in samenspraak met de cliënten en overeenkomstig de wettelijke en deontologische bepalingen die op de advocatuur van toepassing zijn.
Het ereloon wordt bij het eerste gesprek op een duidelijke wijze vastgelegd. Indien de cliënten dit wensen, kan dit in een schriftelijke overeenkomst.

Het ereloon kan op drie manieren worden begroot:

  • Ofwel op basis van een uurtarief
  • Ofwel op basis van de waarde van het geschil
  • Ofwel per gevoerde procedure

Wij werken meestal op basis van een uurtarief, uitzonderlijk op basis van de waarde van de zaak. In beide gevallen kan ook wel rekening worden gehouden met het resultaat van de zaak (sucess fee).

Het basisuurtarief dat wordt gehanteerd bedraagt € 110 per uur. Dit bedrag kan in meer of in min worden aangepast op basis van de hoogdringendheid, het belang van de zaak en de complexiteit, dit in samenspraak met de cliënten.

Bij de begroting van het ereloon op basis van de waarde van het geschil, worden percentages toegepast op de geldelijke waarde van het geschil.
Ook bij verlies van de zaak is in dat geval een ereloon verschuldigd, meestal, doch in samenspraak met de cliënt, vastgelegd op de helft van de percentages verschuldigd in geval van het winnen van de zaak.
Een beding waarbij geen ereloon verschuldigd is aan de advocaat in geval van verlies van de zaak, is immers op basis van de deontologische regels waaraan de advocaten gebonden zijn, niet geldig.

De kosten worden uitdrukkelijk en afzonderlijk vermeld in de rekening.
Dit zijn zowel de gerechtskosten, zoals dagvaardingskosten, griffierechten, expertisekosten enzovoort, als administratieve kosten zoals dactylo, verplaatsingskosten, kopies enzovoort. Op vraag van de cliënten kan een lijst van de administratieve kosten worden bekomen.

Heeft u vragen voor ons?
Kunen wij u ergens mee verderhelpen?
Twijfel niet contact met ons op te nemen via onze contactpagina.

Back to Top