Advocatenkantoor sinds 1987

Advocatenkantoor Socius-Advocaten in Genk is ontstaan uit de samenwerking tussen Mter. Paul Vanagt en Mter. Eddy Pools.
Deze samenwerking is gestart in 1987 en uitgemond in een associatie in 2004.
Ons advocatenkantoor doet ook een beroep op een aantal losse medewerkers.

Beter voorkomen dan genezen

Uit onze meer dan 35 jaar ervaring blijkt duidelijk dat het werk van een advocaat niet enkel bestaat uit het voeren van procedures voor de rechtbanken. Het is minstens even belangrijk dat we escalatie van conflicten trachten te voorkomen en conflicten beheersen wanneer ze zich voordoen. We zoeken steeds naar minnelijke oplossingen zonder dat er kostelijke procedures met juridisch advies moeten plaatsvinden.

Daarom is het zo belangrijk dat mensen tijdig naar de advocaat toestappen wanneer een bepaald conflicht nog niet geëscaleerd is. Zo kan er op tijd nuttig advies worden gegeven aan cliënten en kunnen er eventueel regelingen worden uitgewerkt zonder dat er naar de rechtbank moet worden gestapt.

Eerste Afspraak

Om dit mogelijk te maken, voorzien wij de mogelijkheid om in een eerste vrijblijvende afspraak tegen een vaste kost van € 50 en in een tijdspanne van ongeveer een half uur, het probleem voor te leggen aan en te bespreken met onze advocaten die dan ook een eerstelijnsadvies zullen geven.

Pro deo

De advocaten van ons kantoor behandelen ook pro deo-zaken. Wij vinden het belangrijk dat de pro deo-zaken op eenzelfde grondige en efficiënte manier worden behandeld als alle andere dossiers.

Heeft u vragen voor ons?
Kunen wij u ergens mee verderhelpen?
Twijfel niet contact met ons op te nemen via onze contactpagina.

Back to Top